e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 33 士 sĩ [4, 7] U+58F3
22771.gif
Show stroke order xác
殻, 殼  ké,  qiào
♦Tục dùng như chữ xác .
♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .