e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 32 土 thổ [9, 12] U+5819
Show stroke order nhân
 yīn
♦(Động) Lấp đầy. ◎Như: nhân tỉnh lấp giếng.
♦(Động) Mai một, tiêu diệt. ◇Nguyễn Trãi : Phác tán thuần li thánh đạo nhân (Mạn hứng ) Tính chất phác tiêu tan, nét đôn hậu thành bạc bẽo, đạo thánh mai một.
♦(Danh) Núi đất.