e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 32 土 thổ [5, 8] U+5783
22403.gif
Show stroke order lạp
 lā,  la
♦(Danh) § Xem lạp sắc .


1. [垃圾] lạp sắc