e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 30 口 khẩu [6, 9] U+54AF
Show stroke order lạc, khách, khạc
 gē,  kǎ,  lo
♦(Trợ) Trợ từ cuối câu, cũng như liễu . ◎Như: lai lạc đến rồi, đương nhiên lạc đương nhiên rồi.
♦Một âm là khách. (Động) Khạc. ◎Như: khách huyết khạc ra máu. ◇Liêu trai chí dị : Khất nhân khách đàm thóa doanh bả (Họa bì ) Người ăn mày khạc đờm dãi đầy vốc tay. § Ta quen đọc là khạc.
♦(Trạng thanh) Hình dung tiếng phát ra từ cổ họng, tiếng gà kêu, tiếng cười, v.v. ◇Thủy hử truyện : Trí Thâm đáo đắc thiền sàng biên, hầu lung lí khạc khạc địa hưởng, khán trước địa hạ tiện thổ , , 便 (Đệ tứ hồi) (Lỗ) Trí Thâm đến bên thiền sàng, cổ họng ọ oẹ mấy tiếng rồi mửa xuống đất.


1. [咯吱] khách chi