e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 30 口 khẩu [4, 7] U+5429
21545.gif
Show stroke order phân
 fēn
♦(Động) § Xem phân phó .


1. [吩咐] phân phó