e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [6, 8] U+4F8F
Show stroke order chu
 zhū
♦(Danh) § Xem chu nho .


1. [侏儒] chu nho