e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 1 一 nhất [3, 4] U+4E10
19984.gif
Show stroke order cái
 gài
♦(Động) Xin, cầu khẩn. ◇Tả truyện : Bất cưỡng cái (Chiêu Công lục niên ) Đừng cố nài.
♦(Động) Cho, cấp cho. ◇Hàn Dũ : Hựu xuất khố tiền nhị thiên vạn, dĩ cái bần dân tao hạn bất năng cung thuế giả , (Giang Nam tây đạo 西) Lại xuất khố tiền hai ngàn vạn, đem cấp cho dân nghèo gặp hạn không đủ sức đóng thuế. ◇Tân Đường Thư : Triêm cái hậu nhân đa hĩ (Đỗ Phủ truyện tán ) Để ơn lại cho người đời sau rất nhiều.
♦(Danh) Người ăn xin, người ăn mày. ◎Như: khất cái người ăn mày. ◇Liêu trai chí dị : Tài ẩm bác bất sự sanh sản, kì bần như cái , (Vương Lan ) Tài rượu chè cờ bạc không có nghề nghiệp sinh sống, nghèo rớt như ăn mày.


1. [乞丐] khất cái