e-pq v2.0 (9175)
hàn sơn tự
寒山寺
    [Ed] Cũng gọi Phong Kiều tự.
    Chùa ở thị trấn Phong Kiều, phía tây huyện Ngô (tức Tô Châu), tỉnh Giang Tô, được sáng lập vào khoảng năm Thiên Giám (502-519) đời Lương thuộc Nam triều.
    Tương truyền, khoảng năm Nguyên Hòa đời Đường, Hàn Sơn và Thập Đắc dựng am tranh ở đây, về sau, ngài Hi Thiên lập thành chùa, lấy tên là Hàn Sơn tự. Nhân bài thơ của Trương Kế đời Đường mà danh tiếng vang lừng: 「滿
    “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, Giang phong ngư hỏa đối sầu miên; Cô Tô thành ngoại Hàn San tự, Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
    Đỗ thuyền đêm ở bến Phong Kiều:
    “Trăng tà chiếc quạ kêu sương, Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ. Thuyền ai đậu bến Cô Tô, Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.” (Bản dịch của Nguyễn Hàm Ninh)
    
    (300phongkieudabac.jpg)
    Hàn Sơn tự
    
    Có thuyết cho rằng trước kia chùa này có tên là Diệu Lợi Phổ Minh tháp viện. Khoảng năm Thái Bình Hưng Quốc đời Tống, quan Tiết độ sứ là Tôn Thừa Hựu xây một tòa tháp 7 tầng. Khoảng năm Gia Hựu đổi tên là Phổ Minh thiền viện. Cuối đời Nguyên, chùa bị chiến tranh thiêu hủy. Trong năm Hồng Vũ đời Minh, chùa được trùng tu. Về sau còn được sửa chữa nhiều lần.
    Trong chùa thờ tượng các ngài Hàn Sơn, Thập Đắc và Phong Can. Chùa có các kiến trúc như lầu chuông, gác để kinh, v.v. Trong chính điện còn tấm đá khắc các chữ. Hàn Sơn, Thập Đắc và tấm bia dựng ở vách điện khắc bài thơ “Phong Kiều Dạ Bạc” của nhà thơ Trương Kế đời Đường. Trong chùa cũng có quả chuông do người Nhật tên là Itō Hirobumi (Y Đằng Bác Văn) cúng vào năm Quang Tự 31 (1905) đời Thanh. Phía ngoài cửa chùa có cây cầu đá tên là Phong Kiều.
    [X. Cổ kim đồ thư tập thành chức phương điển thứ 678, 686; Thần dị điển thứ 115; Đại Minh Nhất Thống Chí Q.8; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.55; Tô Châu phủ chí Q.40; Chi na Phật giáo sử tích bình giải thứ 2].
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018