e-hvtd v2.0 (9175)

擂臺 lôi đài
♦Võ đài, đài thi đấu võ thuật.