e-hvtd v2.0 (9175)

嘟嘟 đô đô
♦Bí bo, bô bô (tiếng còi, tiếng ống loa, v.v.). ◎Như: khí địch đô đô tác hưởng, thôi xúc trứ lữ khách cản khoái thượng thuyền , tiếng còi bí bo vang lên, thúc giục du khách mau mau lên thuyền