e-hvtd v2.0 (9175)

膾炙人口 quái chích nhân khẩu
Quái chích : thịt thái nhỏ nướng hoặc quay, là món ăn được mọi người ưa thích. Sau quái chích nhân khẩu hình dung thơ văn được người ta tán thưởng, hoặc chỉ sự vật được lưu hành một thời.