e-hvtd v2.0 (9175)

回鶻 hồi cốt
♦Tên một nước ngày xưa, thuộc vùng ngoại Mông Cổ bây giờ. § Cũng viết là Hồi Hột .