e-hvtd v2.0 (9175)

茨菰 tì cô
♦Cây tì cô. § Cũng viết là . Còn gọi là từ cô .