e-hvtd v2.0 (9175)

蜂擁 phong ủng
♦Hình dung rất đông người: chen chúc, lũ lượt, ùn ùn như ong. ◇Văn minh tiểu sử : Chúng nhân kiến dương nhân quả nhiên bất tại điếm nội, nhiên hậu phong ủng nhập thành, trực bôn phủ nha môn , , (Đệ tam hồi).