e-hvtd v2.0 (9175)

想像 tưởng tượng
♦Nhớ nghĩ, tư niệm, hoài tưởng. ◇Khuất Nguyên : Tư cựu cố dĩ tưởng tượng hề, trường thái tức nhi yểm thế , (Sở từ , Viễn du ).
♦Nghĩ ra, giả tưởng. § Đối với sự vật không ở tại trước mắt, đem trí nhớ quá khứ hoặc kinh nghiệm tương tự mà tạo thành hình tượng cụ thể. ◎Như: kim nhật trùng hồi cố lí, nhân sự cảnh vật hòa ngã tưởng tượng trung đích cơ hồ hoàn toàn nhất dạng, một hữu thậm ma cải biến , , .