e-hvtd v2.0 (9175)

玫瑰 mai côi
♦Một thứ ngọc màu đỏ (ngày xưa). ◇Tư Mã Tương Như : Kì thạch tắc xích ngọc mai côi, lâm mân côn ngô , (Tử Hư phú ).
♦Cây hoa hồng, hoa hồng (Rosa rugosa, khoa tường vi ). § Cây trồng làm cảnh, lá hình bầu dục có răng cưa, hoa có nhiều màu: đỏ, trắng, vàng...
♦Tỉ dụ thơ văn hay đẹp. ◇Vương An Thạch : Thủ đắc phong đề thủ tự khai, Nhất thiên mĩ ngọc chuế mai côi , (Thứ vận đáp Ngạn Trân ).
♦§ Ghi chú: Khang Hi Tự Điển: phiên thiết theo Đường vận : mô bôi , âm môi ; theo Tập vận : mô bôi , âm môi ; theo Hội vận : mô bôi , âm môi ; đồng âm với mai .