e-hvtd v2.0 (9175)

茴香 hồi hương
Hồi hương : cây hồi hương (latin Foeniculum vulgare), lá nhỏ, hoa vàng có tám cánh, mùi thơm đặc biệt, dùng để ép làm dầu thơm, làm thuốc hoặc nấu ăn.