e-hvtd v2.0 (9175)

執役 chấp dịch
♦Chỉ người theo hầu hoặc thị giả.