e-hvtd v2.0 (9175)

容恕 dung thứ
♦Bao dung, khoan thứ. Quách Mạt Nhược : Tín Lăng Quân: Hi vọng nhĩ khán tại đệ huynh cốt nhục đích tình phân thượng, bả ngã đích quá thác nhất khái dong thứ : , (Hổ phù , Đệ tam mạc ).