e-hvtd v2.0 (9175)

打架 đả giá
♦Đánh lộn, ẩu đả. ◇Hồng Lâu Mộng : Thử khắc hoàn toán cha môn gia lí chánh vượng đích thì hậu nhi, tha môn tựu cảm đả giá , (Đệ bát bát hồi) Giờ đây là lúc nhà mình đang thịnh vượng mà chúng dám đánh nhau như thế.