e-hvtd v2.0 (9175)

噢咻 ủ hủ
♦Rên la (vì đau đớn). ◇Phù sanh lục kí : Vân chánh hình dong thảm biến, hủ hủ thế khấp , (Khảm kha kí sầu ) (Tôi thấy) Vân thật đã biến đổi thảm thương, rên la khóc lóc.