e-hvtd v2.0 (9175)

賭氣 đổ khí
♦Bực mình, giận dỗi. ◇Ba Kim : Hảo, nhĩ môn chủ bộc xuyến thông khởi lai nã ngã thủ tiếu, ngã hạ thứ đổ khí bất tái lai liễu , , (Xuân , Tam).