e-hvtd v2.0 (9175)

瓣香 biện hương
♦(Thuật ngữ Phật giáo) § Còn nói là nhất biện hương .
♦Truyền thừa, kính ngưỡng.
♦Tỉ dụ tâm ý sùng kính. ◇Quách Mạt Nhược : Ngũ châu vạn quốc giai nhi nữ, Hải giác thiên nhai hiến biện hương , (Tham quan Lưu Hồ Lan kỉ niệm quán ).