e-hvtd v2.0 (9175)

乒乓 binh bàng
♦Môn thể thao đánh bóng ping-pong. Tên khác của trác cầu bóng bàn.