e-hvtd v2.0 (9175)

蕭牆 tiêu tường
♦Bức tường thấp đặt ở bên trong cung thất ngày xưa, dùng để ngăn che với bên ngoài. ◇Luận Ngữ : Ngô khủng Quý tôn chi ưu bất tại Chuyên Du, nhi tại tiêu tường chi nội , , (Quý thị ) Ta e rằng mối lo của con cháu họ Quý không phải ở nước Chuyên Du, mà ở bên trong bức tường thâm nghiêm nhà họ.