e-hvtd v2.0 (9175)

偏口魚 thiên khẩu ngư
♦Một tên khác của bỉ mục ngư .