e-hvtd v2.0 (9175)

哺乳類 bộ nhũ loại
♦Loại có vú, cho con bú.