e-hvtd v2.0 (9175)

蒂芥 đế giới
♦Trong lòng có sự hiềm khích, vướng mắc, không thoải mái. § Cũng viết là giới đế . ◇Hán Thư : Tế cố đế giới, hà túc dĩ nghi! , ! (Giả Nghị truyện ).