e-hvtd v2.0 (9175)

梅目 mai mục
♦Ánh mắt có ý chua cay. § Cũng nói là mạo phụ người đàn bà hay ghen tị.