e-hvtd v2.0 (9175)

打槳桿 đả tưởng can
♦Độc thân. ◎Như: tha dĩ tứ thập xuất đầu, nhưng thị đả tưởng can , . § Xem thêm đả quang côn .