e-hvtd v2.0 (9175)

打槳 đả tưởng
♦Chèo thuyền. ◎Như: hồ thượng phong bình lãng tĩnh, cận hữu kỉ cá thuyền phu đả tưởng nhi quá , .