e-hvtd v2.0 (9175)

猗儺 ả na
♦Thướt tha, mềm mại. ◇Thi Kinh : Thấp hữu trường sở, Ả na kì chi , (Cối phong , Thấp hữu trường sở ) Chỗ thấp có cây trường sở, Cành cây mềm mại dịu dàng.