e-hvtd v2.0 (9175)

菜單 thái đơn
♦Đơn ghi các thức ăn cần mua. ◎Như: trù sư khai liễu thái đan, khiếu tha khứ thị tràng án số thải mãi , .
♦Thực đơn (kê khai các tên món ăn cho khách chọn lựa). ◇Văn minh tiểu sử : Tây tể trình thượng thái đan, chủ nhân thỉnh tha điểm thái 西, (Đệ nhất bát hồi).