e-hvtd v2.0 (9175)

點菜 điểm thái
♦Gọi món ăn (trong tiệm ăn). ◎Như: tiên sanh, giá thị thái đan, thỉnh nâm điểm thái , .