e-hvtd v2.0 (9175)

瑰琦 khôi kì
♦Hai thứ ngọc quý.
♦Lạ lùng, hay đẹp khác thường. ◇Chu Huy : Đông Pha tiến Hoàng tự đại chi từ, khôi kì chi văn, diệu tuyệt đương thế , , (Thanh Ba tạp chí , Quyển lục ).