e-hvtd v2.0 (9175)

溫習 ôn tập
♦Học tập lại bài vở. ◇Tây sương kí 西: Tảo vãn ôn tập kinh sử (Đệ nhất bổn , Đệ nhất chiết) Sớm chiều ôn tập kinh sử.