e-hvtd v2.0 (9175)

周內 chu nội
♦Tìm khắp nơi bằng chứng để ghép tội cho người và giam vào ngục. ◇Hán Thư : Thượng tấu úy khước, tắc đoán luyện nhi chu nội chi , (Lộ Ôn Thư truyện ).