e-hvtd v2.0 (9175)

負氣仗義 phụ khí trượng nghĩa
♦Theo đúng chính nghĩa, cư xử ngay thẳng. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Na nhân phụ khí trượng nghĩa, giao du hào tuấn , (Quyển nhất cửu).