e-hvtd v2.0 (9175)

帥氣 súy khí
♦Hình dung dáng dấp bề ngoài hoặc phong độ đẹp đẽ ưu tú. ◎Như: tha thị cá súy khí thập túc đích nam nhân .