e-hvtd v2.0 (9175)

周遭 chu tao
♦Khắp vòng, chu vi. ◇Lưu Vũ Tích : San vi cố quốc chu tao tại, Triều đả không thành tịch mịch hồi , (Thạch đầu thành ).