e-hvtd v2.0 (9175)

周給 chu cấp
♦Cấp giúp, cứu trợ. ◇Cảnh thế thông ngôn : Hậu lai tiểu nãi nãi phụ mẫu khước di gia ư Nghi Chân cư trú, Vương Thượng Thư thì thường chu cấp , (Tô tri huyện La Sam tái hợp ).