e-hvtd v2.0 (9175)

周知 chu tri
♦Khắp nơi đều biết, mọi người phải biết. ◇Chu Lễ : Dĩ thiên hạ thổ địa chi đồ, chu tri Cửu Châu chi địa vực quảng luân chi số , (Địa quan , Đại tư đồ ) Về bản đồ đất đai cả nước, mọi người đều phải biết diện tích lãnh thổ của Cửu Châu.