e-hvtd v2.0 (9175)

灰頭土臉 hôi đầu thổ kiểm
♦Mặt mày bẩn thỉu. § Cũng nói bồng đầu cấu diện .
♦Tỉ dụ chẳng còn mặt mũi gì nữa, mất hết thể diện. ◎Như: thùy khiếu nhĩ yếu khứ nhạ tha, tự thảo một thú, cảo đắc hôi đầu thổ kiểm hồi lai , , .