e-hvtd v2.0 (9175)

小說 tiểu thuyết
♦Điều vui thú nhỏ nhặt. ◇Lã Thị Xuân Thu : Bao Tự chi bại, nãi lệnh U Vương hiếu tiểu thuyết dĩ trí đại diệt , (Nghi tự ).
♦Lời vụn vặt lệch lạc. ◇Trang Tử : Sức tiểu thuyết dĩ can huyện lệnh, kì ư đại đạt diệc viễn hĩ , (Ngoại vật ).
♦Chuyện đầu đường xó chợ, đạo thính đồ thuyết (). Sau chỉ những trước tác tạp nhạp.
♦Chỉ loại văn diễn thuật cố sự bắt đầu thịnh hành từ đời Đường.
♦Đời Tống, tiểu thuyết là một trong số những thuyết thoại gia, mở đầu từ thời mạt Đường, kể chuyện linh quái, đánh võ, truyền kì, thuyết kinh, v.v.
♦Chuyên chỉ loại văn kể cố sự (bình thoại, thoại bổn,...). Chẳng hạn: Thủy hử truyện, Kim Bình Mai, v.v.
♦Cận đại, chỉ tác phẩm văn học miêu tả nhân vật cố sự, có bố cục hoàn chỉnh, với chủ đề, tình tiết diễn tiến nhất quán, phản ánh sinh hoạt xã hội (tiếng Anh: novel; fiction; story).