e-hvtd v2.0 (9175)

周全 chu toàn
♦Chu đáo, hoàn bị. ◇Hồng Lâu Mộng : Nan vi nhĩ tưởng đích chu toàn, ngã cánh vong liễu , (Đệ thất thập nhị hồi) Mợ nghĩ thật là chu đáo, chính tôi cũng quên đi mất.
♦Giúp đỡ. ◇Thủy hử truyện : Vọng phiền cữu cữu tương khứ lao lí. Tán dữ chúng nhân tịnh tiểu lao tử môn, hảo sanh chu toàn tha lưỡng cá đệ huynh . , (Đệ tứ thập cửu hồi) Nhờ cậu đem (gói bạc) đến nhà lao. Chia cho bọn chúng và các ngục tốt, cố giúp đỡ cho hai anh em nó.
♦Lo liệu, coi sóc, trông nom. ◇Hồng Lâu Mộng : Dã vị đích thị đại gia tề tâm, thị giá viên lí, chu toàn đắc cẩn cẩn thận thận đích , , (Đệ ngũ thập lục hồi) Cũng muốn cho mọi người hết lòng trông nom cái vườn đó cho được cẩn thận.