e-hvtd v2.0 (9175)

憶念 ức niệm
♦Nghĩ tới, tưởng nhớ. ◎Như: tha tuy viễn tại quốc ngoại, khước thường ức niệm cố hương đích gia nhân cập bằng hữu , .