e-hvtd v2.0 (9175)

告狀 cáo trạng
♦Tờ đơn thưa kiện.
♦Tờ giấy ghi tội.