e-hvtd v2.0 (9175)

溫存 ôn tồn
♦An ủy, vỗ về. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Thiếu nãi nãi nhất ngôn bất phát, chỉ quản trừu trừu ế ế đích khốc, đại thiểu da tọa tại bàng biên, ôn tồn liễu nhất hội , , , (Đệ bát thập thất hồi).
♦Ấm áp. ◇Tư Không Đồ : Tiệm giác nhất gia khán lãnh lạc, Địa lô sanh hỏa tự ôn tồn , (Tu sứ đình ).
♦Âu yếm, ôn nhu hòa thuận. ◇Tây sương kí 西: Tha thị cá nữ hài nhi gia, nhĩ tác tương tính nhi ôn tồn, thoại nhi ma lộng, ý nhi khiêm hiệp, hưu sai tố bại liễu tàn hoa , , , , (Đệ tam bổn , Đệ tam chiết) Cô em là con cái nhà, cậu phải tìm lời âu yếm, xin đừng suồng sã, hãy tỏ ra nhã nhặn dịu dàng, chớ coi như liễu ngõ hoa tường.
♦Nghỉ ngơi, hưu dưỡng. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả mẫu nguyên một hữu đại bệnh, bất quá thị lao phạp liễu, kiêm trứ liễu ta lương. Ôn tồn liễu nhất nhật, hựu cật liễu nhất tễ dược, sơ tán liễu sơ tán, chí vãn dã tựu hảo liễu , , . , , , (Đệ tứ thập nhị hồi).