e-hvtd v2.0 (9175)

邅回 triên hồi
♦Quanh co, khó khăn. ◇Hoài Nam Tử : Triên hồi xuyên cốc chi gian (Nguyên đạo ) Quanh co trong khoảng sông nước, hốc hang.