e-hvtd v2.0 (9175)

空山 không san
♦Núi rừng u thâm ít người lai vãng. ◇Vi Ứng Vật : Lạc diệp mãn không san, Hà xứ tầm hành tích 滿, (Kí toàn Tiêu san trung đạo sĩ ) Lá rụng đầy núi trống, Biết đâu tìm dấu chân đi?